Sensem zaangażowania zawodowego czy społecznego jest pasja odkrywana w sercu. Największą, którą odnalazł nasz Zespół, jest praca z ludźmi, dzielenie się z nimi wiedzą, umiejętnościami, towarzyszenie im oraz wspieranie w dobrych przedsięwzięciach.
Ideę tą urzeczywistniamy organizując szkolenia, prowadząc mediacje, realizując projekty finansowane ze środków publicznych, organizując akcje promocyjne oraz eventy

Fundacja promuje kreatywność, profesjonalizm i skuteczność podejmowanych działań.