Wychodząc naprzeciw problemowi nadmiernego zadłużenia, który w czasie trwania pandemii COVID-19 jeszcze przybrał na sile, Fundacja Dobra w Toruniu postanowiła zorganizować we współpracy ze specjalistami z dziedziny prawa upadłościowego bezpłatne konsultację, na których to każda z zainteresowanych osób otrzyma indywidualną poradę w kwestii swojego zadłużenia.

Prawnicy po przeprowadzeniu wywiadu z zainteresowanym, dokonają analizy stanu faktycznego i przedstawią propozycję dalszego działania w celu uwolnienia się od długów. Nowe prawo upadłościowe obowiązujące od 24 marca 2020 roku pozwala szerszej grupie osób na skorzystanie z tzw. „upadłości konsumenckiej”. O upadłość konsumencką może ubiegać się osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej i która popadła w stan niewypłacalności polegający na niemożności regulowania swoich wymagalnych zobowiązań. Zainteresowana osoba musi zebrać odpowiednie dokumenty potwierdzające m.in. wysokość zadłużenia, posiadany majątek oraz określające stan rodzinny. Po przygotowaniu wniosku, Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, bądź oddaleniu wniosku. Kolejne etapy to ścisła współpraca z syndykiem, który nadzoruje przebieg całego procesu po ogłoszeniu upadłości i zarządza majątkiem upadłego. Postępowanie kończy wykonanie planu spłaty ustalonego przez Sąd, bądź w niektórych przypadkach procedura kończy się bez ustalania planu spłaty.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat całej procedury „upadłości konsumenckiej”, nie wiesz jakie dokumenty przygotować aby złożyć wniosek w Sądzie lub nie wiesz, jak rozwiązać swój problem nadmiernego zadłużenia, umów się na bezpłatne konsultację w terminie 15-29 marca organizowane przez Fundację Dobra w Toruniu.


Zapraszamy do kontaktu.

tel. 510 143 755

mail: biuro@fundacjadobra.pl


Zobacz film przygotowany przez współpracujących z nami ekspertów.