O projekcie


Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy zapisy do Klubu Młodzieżowego przy Fundacji
Dobra w Toruniu!

Klub rozpocznie swoją działalność 4 maja 2021r. Będzie miejscem, gdzie młodzi mieszkańcy
Torunia będą mogli ciekawie spędzić wolny czas, rozwinąć zainteresowania, odkryć potencjały, nawiązać
nowe znajomości, wzajemnie się inspirować i integrować. Uczestnicy otrzymają również wsparcie w
procesie edukacji.


W harmonogramie Klubu zaplanowano wiele kreatywnych zajęć, m.in.:

• zajęcia z j.angielskiego,
• warsztaty z wizerunku oraz wizerunku w social media ( Facebook),
• warsztaty z komunikacji bez przemocy połączone z formą debaty,
• zajęcia artystyczne i animacyjne poprzez teatr cieni oraz dubbing,
• rozwijanie praktyk zdrowego odżywiania połączone ze wspólnym przygotowaniem posiłków.

Przewidziane zostało również wyjście na nagranie w profesjonalnym studio dubbingowym!!
Wsparcie poprzez Klub adresowane jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
mieszkających w Toruniu (obszar LSR), które korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej lub spełniają
przesłanki kwalifikujące do objęcia takim wsparciem tj. spełniają co najmniej jedną z przesłanek
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub korzystają z Programu
Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.
Klub zlokalizowany zostanie w Toruniu przy ul. Kameliowej 15B.

Zajęcia w Klubie odbywać się będą dwa razy w tygodniu w godz. 15:30-19:30 i potrwają do połowy września 2021r.
Zajęcia w Klubie prowadzić będą tylko osoby z pasją i misją służenia innym.
Gwarantujemy otwartą i przyjazną atmosferę.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Zgłoszenia przyjmujemy do 23 kwietnia 2021r. Ilość miejsc ograniczona!