Decyzja o rozstaniu, często poprzedzona długotrwałym kryzysem, wpływa nie tylko na partnerów, ale także na wychowywane przez nich dzieci. Negatywny wpływ decyzji rodziców na dziecko wynika najczęściej nie z ich złej woli, ale przede wszystkim z braku specjalistycznej wiedzy.

W związku z tym Fundacja Dobra przy wsparciu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała Kurs Rodzicielski dla rodziców znajdujących się w kryzysie, ubiegających się o separację lub też będących w trakcie postępowania rozwodowego.

Kurs został przygotowany przez specjalistów z zakresu psychoterapii, psychologii, prawa, mediacji oraz pedagogiki.

Kurs podpowiada, jak wyeliminować negatywne czyniki rozstania lub konfliktu rodziców, które mogą wpływać na dziecko.

Kurs jest w darmowy. Jego ukończenie zostanie potwierdzone wygenerowany imiennie certyfikatem, który poświadczy zdobytą wiedzę.

Zapraszamy do udziału!

Zadanie „RODZINA RAZEM – Kurs rodzicielski dla dorosłych w sytuacji rozwodowej” zostało dofinansowane z budżetu państwa w ramach II otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2021.

Wartość zadania- 294 250,00 zł. Zadanie dofinansowane w całości.