Istotną przestrzenią aktywności Fundacji Dobra jest popularyzacja rozwiązywania poprzez dialog sporów, do jakich dochodzi w relacjach rodzinnych, zawodowych czy biznesowych.

Szczególną formą dialogu jest mediacja, która powoli zajmuje należne jej miejsce w świadomości społecznej. W strukturze Fundacji działa Centrum Mediacji świętej Rity, skupiające licencjonowanych i doświadczonych mediatorów, podejmujących szczególną służbę społeczną zarówno na zlecenie sądów, jak i zwaśnionych stron konfliktu.