Sensem zaangażowania zawodowego czy społecznego jest pasja odkrywana w sercu. Największą, którą odnalazł nasz Zespół, jest praca z ludźmi, dzielenie się z nimi wiedzą i umiejętnościami, towarzyszenie im i wspieranie w dobrych przedsięwzięciach.
Naszą misją jest inicjowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących osiąganiu satysfakcji w działalności gospodarczej i profesjonalnej oraz  w życiu codziennym.
Ideę tę urzeczywistniamy prowadząc szkolenia, świadcząc pomoc prawną przedsiębiorcom oraz osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej, a także prowadząc mediacje. Poprzez działalność edukacyjną adresowaną do różnych grup zawodowych, w szczególności do przedsiębiorców, dążymy do tego, aby aktywność zawodowa i profesjonalna, prowadzona z poszanowaniem norm moralnych i prawnych, prowadziła do osiągnięcia satysfakcji.
Fundacja promuje kreatywność, profesjonalizm i skuteczność podejmowanych działań.
Istotną przestrzenią aktywności Fundacji Dobra jest popularyzacja rozwiązywania poprzez dialog sporów, do jakich dochodzi w relacjach rodzinnych, zawodowych czy biznesowych. Szczególną formą dialogu jest mediacja, która powoli zajmuje należne jej miejsce w świadomości społecznej. W strukturze Fundacji działa Centrum Mediacji świętej Rity, skupiające licencjonowanych i doświadczonych mediatorów, podejmujących szczególną służbę społeczną zarówno na zlecenie sądów, jak i zwaśnionych stron konfliktu.