W ramach działalności statutowej podejmujemy projekty finansowane ze środków publicznych. W ramach projektów realizujemy zadania społeczne i edukacyjne, skupione przede wszystkim na podwyższeniu kompetencji społecznych i obywatelskich oraz rozwoju przedsiębiorczości.