Jeżeli chcesz być uczestnikiem i współtworzyć nasz Projekt, zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i prześlij zgłoszenie.

Wystarczy, że wypełnisz i dostarczysz do Biura Projektu (ul. Kameliowa 15B w Toruniu)
Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami, tj. zaświadczeniem lub oświadczeniem
potwierdzającym status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Dokumenty rekrutacyjne znajdziesz w „Plikach do pobrania”.

Jeżeli masz pytania możesz skontaktować się z nami telefonicznie

606-40-59-65

lub mailowo

biuro@fundacjadobra.pl
Czekamy a Ciebie!